تنظیمات Queue در الستیکس

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


در این مقاله از وبسایت رسیس شاپ در نظر داریم تا تنظیمات Queue در الستیکس را به طور کامل شرح دهیم ، پس با ما همراه باشید.

این تنظیمات شامل موارد ذیل می شود:

تماس های ورودی در صف (Queue) قرار می گیرند
کاربرانی که پاسخگوی تماس های صف خواهند بود

تعیین استراتژی برای چگونگی رسیدگی به صف و تقسیم تماس بین کاربران
پخش موسیقی برای افراد در حال انتظار
پخش    اطلاعیه برای افراد و تماس گیرندگان

صف ها در فایل queues.conf تعریف می شوند. این راهکار اجازه ذخیره سازی پیکربندی صف را در پایگاه داده می دهد به طوری که تغییرات بلافاصله برای تماس گیرندگان جدید بدون نیاز به ریست کردن سرور اعمال می شود.
پاسخگوی این صف ها کارمندانی هستند که می بایست پاسخگوی تماس ها در یک صف خاص باشند. با تعریف کاربر پاسخگو در صف نشان داده می شود که او اکنون آماده دریافت تماس است.  سرور تماس ورودی را ابتدا به یک صف انتقال می دهد و سپس به  یکی از افراد پاسخگو متصل می نماید.

تنظیمات Queue در الستیکس

اعضا صف
شما می توانید  شماره داخلی اعضا را به عنوان افرادی که در هر اتصال برای دریافت تماس انتخاب می شوند، تعریف کنید.
این اعضا در فایل agents.conf تعریف می شوند.

استراتژی ها
تماس های ورودی به صف در میان اعضا با یکی از چندین استراتژی که در queues.conf تعریف شده اند توزیع می شود

ringall:  برقراری با همه اعضا به صورت همزمان تا زمانی که یکی از آنها تماس را پاسخ دهد

leastrecent: کسی که اخیرا به صف اضافه شده باشد

     fewestcalls: کسی که کمترین میزان پاسخگویی را داشته
random: به صورت تصادفی
rrmmory : به صورت نوبتی بر اساس اطلاعات اینکه تماس قبلی به چه کسی متصل شده بود
linear: به صورت خطی و به ترتیب اولویت کاربرانی که در صف تعریف شده اند.

منو برای تماس گیرنده
شما می توانید یک منو برای تماس گیرنده را در حالی که در حال انتظار است تعریف کنید.  مثلا اینکه شما نفر x در صف انتظار می باشید. و یا اینکه با انتخاب عدد یک به منوی قبلی بازگردید.
همچنین شما می توانید مجموعه ای از صف ها را که به یکدیگر متصل می شوند تنظیم کنید. شما می توانید یک تنظیم دلخواه را با استفاده از ویژگی اولویت انجام دهید، این گزینه می تواند راهی بهتر برای انجام کارها در بعضی موقعیت ها باشد. به عنوان مثال در صورت اشغال بودن کلیه کارمندان پاسخگو تماس به افراد دیگری در سازمان انتقال یابد.

منبع: وبلاگ رسیس


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها